Gå til hovedinnhold

Prisgaranti

Bestill opphold

Fleksibel på dato? Vis i lavpriskalender
Ved booking av mer enn seks rom, ta kontakt med hotellet direkte. Spesielle bookingvilkår kan gjelde.

Prisgaranti

Vi garanterer den beste prisen på alle First Hotels når du bestiller på vår nettside. Finner du en pris som er lavere på det samme hotellet, og har samme vilkår, gir vi deg 25% rabatt på ditt bookede opphold. (Gjelder, Ikke refunderbar, forhåndsbetales-priser).

Vilkår for prisgarantien

 • Prisgarantien gjelder kun bestillinger gjennomført på firsthotels.no
 • Prisgarantien gjelder kun på First Hotels hoteller, ikke på våre Partner Collection hotell
 • Hotell eller romtype kan ikke endres
 • Prisgarantien gjelder ikke ved av- eller ombookinger
 • Henvendelse om prisgaranti må være gjort minst 24 timer før ankomst

Prisgarantien gjelder ikke

 • Spesialtilbud, medlemspriser, avtalepriser, pakkepriser via en turoperatør, gruppepriser eller konferanse
 • Bookinger på andre hoteller eller hotellkjeder, eller bookinger med andre betalings- og/eller bookingsvilkår (ulikt antall personer, romkategori eller dato)
 • Valutadifferanser
 • Prisforskjeller på 1,- kr. og mindre per døgn og per rom. Dette pga ulike bookingsystemer avrundingsregler.
 • Pris på bookinger gjort via en annen kanal med mer enn 24 timer tidsforskjell fra når du finner prisen hos oss
 • Innmeldt sak gjort innen 24 timer før ankomst

Disse reglene kan endres. Publiserte regler ved tidspunktet for gjennomført booking gjelder.

Fant du en lavere pris enn vår Ikke refunderbar, forhåndsbetales-pris?