Gå til hovedinnhold

Selskapets samfunnsansvar

Bestill opphold

Fleksibel på dato? Vis i lavpriskalender
Ved booking av mer enn seks rom, ta kontakt med hotellet direkte. Spesielle bookingvilkår kan gjelde.

Selskapets samfunnsansvar

Den målsetting First Hotels har for sitt samfunnsansvar forutsetter at selskapet opptrer som en ansvarlig samfunnsaktør, og er både tillitsskapede og troverdig i relasjon til selskapets aktiviteter. Den krever også at vi klarer å etablere og opprettholde et tillitsforhold til både kunder, medarbeidere, investorer, leverandører og andre interessenter.

Disse målene skal oppnås ved å:

I. Fremme en miljømessig bærekraftig utvikling ved å drive virksomheten på en måte som minimaliserer negative påvirkninger på det ytre miljøet.

II. Holde en høy etisk standard i virksomhetsrelasjoner og ta miljømessige og sosiale forhold i betraktning i beslutningsprosessen.

III. Drive forretninger og arbeidsforhold i samsvar med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer, og ved å følge FN-pakten om menneskerettigheter.

IV. Støtte samfunnsnyttige tiltak som holder seg til virksomhetens kjerneverdier med sikte på å styrke og fremme bildet av selskapet og sitt mål.

Miljøet

First Hotels søker å fremme en øko-bærekraftig utvikling ved å drive virksomheten på en måte som minimaliserer negative påvirkninger på det ytre miljøet.

First Hotels støtter samfunnsnyttige tiltak som holder seg til virksomhetens kjerneverdier, og som forbedrer og fremmer selskapets mål og omdømme.

Last ned vårt hefte om etiske retningslinjer  ved å klikke her (pdf)

Om Amani Children’s Home 

Amani Children’s Home ble i 2001 etablert av lokale ildsjeler for å motarbeide den raske veksten av gatebarn i byene Moshi og Arusha i Tanzania. Ordet “Amani” betyr fred på Swahili og det er akkurat det hjemmets beboere blir tilbudt her. De får en sjanse til å komme seg unna det farlige livet på gaten til fordel for et hjem hvor de kan komme seg til hektene, vokse og lære i klare, tilrettelagte rammer.

Helt fra oppstarten har Amani hatt som mål, i de tilfellene det er mulig, å gjenforene barna med familiene sine. Essensielt i dette arbeidet er at familiene blir utstyrt med de verktøy som behøves så de kan bli selvforsynte. I tillegg blir det laget individuelt tilpassede planer for hvert enkelt barn som gir dem håp om en lysere fremtid.
Siden oppstarten har Amani Children’s Home reddet hundrevis av barn fra et farlig og uverdig liv alene på gatene. I dag er det rundt 90 barn som anser Amani som sitt hjem. I tillegg til barna som bor her, hjelper Amani nesten 300 barn som er gjenforent med sine familier.

Les mer om Amani:
www.amanikids.org

For donasjon: 
http://www.amanikids.org/donate