Gå til hovedinnhold

Øvrig

Bestill opphold

Fleksibel på dato? Vis i lavpriskalender

4. ØVRIG

Her kan du lese øvrig informasjon i First Member vilkårene.

4.1 First Member er lagt opp som en elektronisk basert tjeneste. Medlemskommunikasjon foregår derfor primært via Internett og elektronisk post.

4.2 Så fremt du har samtykket til det så vil vi vi anvende dine personopplysninger, bookinghistorikk og kampanjerespons til å skreddersy tilbud og informasjon til deg.

4.3 Det tas forbehold om publisert materiale og endringer i fordeler, rabatter og priser.

4.4 Medlemsbetingelser, servicefordeler og poengregler kan forandres. Oppdaterte regler vil alltid være tilgjengelige på www.firsthotels.no/firstmember.

4.5 First Hotels forbeholder seg retten til å endre eller avslutte First Member programmet uten forvarsel og kompensasjon.

4.6 Ved avslutning av medlemskapet vil alle poeng og opplysninger om medlemmet slettes fra medlemsdatabasen.

4.7 Ved endring av navn, adresse eller bytte av arbeidsgiver skal medlemmet straks informere om dette skriftlig via e-post til firstmember@firsthotels.no. Dette for å få oppdatert registrert informasjon på medlemmet.

4.8 First Hotels forbeholder seg retten til å lagre medlemsopplysninger og informasjon for bruk i markedsføring og kommunikasjon per post, e-post, telefon og sms.

4.9 Personopplysningene som er registrert vil kun bli behandlet og lagret for å kunne gi informasjon om og administrere medlemskapet, og for å kunne koordinere tilbud og aktiviteter med First Hotels sine partnere – så fremt du har gitt oss ditt samtykke til dette.

4.10 Tvister vedrørende medlemsbetingelsene avgjøres i henhold til norsk lovgivning. Tvister avgjøres ved norske domstoler.

tradeDoubler